top of page

הספר - עשרת הדברות - קריאת כיוון

הספר החדש, שנכתב ע"י אילן גולדמן שוזר בכתיבה מקורית ובאומנות רבה, מקורות, הדרכה מעשית והשלכות שיש לעשרת הדברות על חיינו.

הספר מראה בצורה מרתקת ומעמיקה כיצד הגישה הישנה/חדשה לעשרת הדברות מושרשת ומפורשת במקורות בכל ההיסטוריה של ספרות חז"ל ועד לימינו.

הספר פותח גם את הראש ואת הלב לקורא לגלות את הקשר הפנימי שיש לנו עם ערכי הליבה הללו כביטוי לזהות שלנו וכמפתחות למילוי השליחות שלנו כעם ישראל.

אנחנו מקווים שספר זה יהווה מרכיב מרכזי במציאת ובפיתוח מנהיגות של חזון עשרת לישראל.

16201153881.png

שימו לב - הלינק שבמסמך הPDF כאן לא עובד, נסו להוריד את המסמך או לחצו על כפתור רכישה

bottom of page