כיצד נוכל לשלב את הערכים שבהם עסק פרויקט עשרת בשעות החינוך בבית הספר?

באתר המיוחד שלנו למורים תוכלו למצוא הצעות לעשרות רבות של פעילויות בשעות חינוך סביב כל אחד מהדברות