top of page

קבלת שבת

 

"אמר לו הקב"ה למשה- מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמה, ואני מבקש ליתנה לישראל- לך והודיעם"

 

השבת היא מתנה טובה.

היא טומנת בחובה ערכים רבים לפרט ולחברה- מנוחה, שביתה, קדושה, מסורת, משפחה, שיוויון, חירות..

 

על מנת להעמיק את ההיכרות שלנו הדיבר "זכור את יום השבת לקדשו" ועם שלל ה"מתנות הטובות" שהשבת מעניקה לנו, אנו מציעים לקיים פעילות קבלת שבת בבית הספר במספר אופנים אפשריים:

 

1. פעילות קבלת שבת שכבתית/כיתתית עם מדריכי "אל-עצמי"

    לשכבות ז/ח/ט.

 

2. קבלת שבת בהפקה עצמאית של בית הספר- ניתן להיעזר במאגר מידע     שהכנו על יום השבת ובו הצעות לטקס קבלת שבת, מקורות, שירים

    וסיפורים.

 

3. שילוב של הורים / סבים / אוכלוסיות מיוחדות / קשישים / מפגש עם    

   בית ספר דתי.

 

שבת שלום ומבורך!

bottom of page