בית מדרש למורים

 

צוות המחנכים וכלל המורים הם מנהיגי החינוך בקהילת בית הספר. תהליך חינוכי ומשמעותי בבית הספר לא יכול להתקיים ללא שותפות ותמיכה של המורים.

 

קיום בית מדרש למחנכים/מליאת המורים בבית הספר משרת מספר מטרות:

- העשרת המורים בתכנים הנוגעים לעשרת הדברות

- העצמה אישית של המורים לאור עשרת הדברות

- חיבור המורים לפרויקט "עשרת הדברות" המתקיים בשכבת ז' ולחזון         הערכי שלו

- חשיפת המורים לשעות חינוך שנכתבו סביב הדברות

 

בתי המדרש המוצעים:

- "אני עשר??" מבוא לעשרת הדברות, ערכי הליבה הטמונים בהם והרלוונטיות שלהם לחיינו.

- "הדשא של השכן ירוק יותר?" עיסוק בדיבר "לא תחמוד", כיצד החמדנות נוכחת ומזיקה לחיינו וכיצד נוכל להתגבר עליה.

- "ישר כמו סרגל" עיסוק בדיבר "לא תגנוב" ובערך היושר העולה ממנו. מודעות לגניבות הקיימות בחיינו והערך של התנהלות ישרה - "יגעת ומצאת- תאמין"!

- "פני שבת נקבלה" עיסוק בדיבר "זכור את יום השבת לקדשו", מה בין "זכור" ל"שמור"? המתנות טובות שמעניקה לנו השבת במובן האישי והלאומי.

- ניתן להזמין בית מדרש בכל דיבר אחר.