top of page

בית מדרש למורים

 

צוות המחנכים וכלל המורים הם מנהיגי החינוך בקהילת בית הספר. תהליך חינוכי ומשמעותי בבית הספר לא יכול להתקיים ללא שותפות ותמיכה של המורים.

 

קיום בית מדרש למחנכים/מליאת המורים בבית הספר משרת מספר מטרות:

- העשרת המורים בתכנים הנוגעים לעשרת הדברות

- העצמה אישית של המורים לאור עשרת הדברות

- חיבור המורים לפרויקט "עשרת הדברות" המתקיים בשכבת ז' ולחזון         הערכי שלו

- חשיפת המורים לשעות חינוך שנכתבו סביב הדברות

 

בתי המדרש המוצעים:

- "אני עשר??" מבוא לעשרת הדברות, ערכי הליבה הטמונים בהם והרלוונטיות שלהם לחיינו.

- "הדשא של השכן ירוק יותר?" עיסוק בדיבר "לא תחמוד", כיצד החמדנות נוכחת ומזיקה לחיינו וכיצד נוכל להתגבר עליה.

- "ישר כמו סרגל" עיסוק בדיבר "לא תגנוב" ובערך היושר העולה ממנו. מודעות לגניבות הקיימות בחיינו והערך של התנהלות ישרה - "יגעת ומצאת- תאמין"!

- "פני שבת נקבלה" עיסוק בדיבר "זכור את יום השבת לקדשו", מה בין "זכור" ל"שמור"? המתנות טובות שמעניקה לנו השבת במובן האישי והלאומי.

- ניתן להזמין בית מדרש בכל דיבר אחר.

bottom of page