ניוזלטר להורים

לכל דיבר יצרנו ניוזלטר הן להורים והן למורים, זאת על מנת לרתום עוד שותפים משמעותיים לחזון עשרת הדברות.

בניוזלטר אנו מסכמים את הנלמד בסדנא ומציעים פעילויות ודיונים להמשך העיסוק בדיבר בכיתה ובמשפחה.