קיר עשרת

בית מדרש להורים

מעבירים את זה הלאה

חזון הקהילות של פרויקט עשרת

אנו רואים כחלק מהחזון שלנו את המשכיות העיסוק והיישום של ערכי הליבה של עשרת הדברות במעגלים הרחבים של - כלל בי"ס, מורים, הורים, קהילה ועוד..

דבר זה עולה גם כצורך מהשטח של מנהלים שמבקשים להרחיב ולהעמיק את השפעת תכני הפרויקט.

לצורך כך אנו מספקים מערכת מידע, תמיכה והכוונה דרך רכז קהילות הממונה על הנושא.                                                                       בדף זה תמצאו שלל רעיונות והצעות לפעילויות ברוח עשרת הדברות.