top of page

פרוייקט עשרת הדברות נוצר כדי לחבר את כל המעורבים בו סביב מכנה ערכי משותף מודעות אישית ועשיה חברתית

 

 

הנשיא שמעון פרס מדבר על חשיבותן של עשרת הדיברות בטקס השבעתו לנשיא המדינה התשיעי

 

פרוייקט המוסיקה של עשרת הדברות: קליפ מורחב

פרוייקט המוסיקה של עשרת הדברות

פרוייקט המוסיקה של עשרת הדברות: קליפ מורחב

bottom of page