העשרה תורנית

הדברות בראי המקרא,

התלמוד, ההלכה, אגדות ופתגמי חז"ל

כבד את אביך ואת אמך- בין קודש וחול מאת ישראל צבי גילת

עשרת הדברות באספקלריית הדורות ובראי המשפט הישראלי

מאת אליקים רובינשטיין

חלוקת עשרת הדברות לשני לוחות 

 

מאת ד"ר דוד אלגביש

בעומק הדברות- מאמרי העשרה

 

בערוץ זה תמצאו מגוון מאמרים וקישורים להעשרה ורכישת ידע רחב יותר על עשרת הדברות בהסטוריה של המחשבה והפרשנות .

איזה יוזמות נעשו בהשראת פרויקט עשרת?