top of page

העשרה תורנית

עשרת הדיברות הם דפים בודדים בתנ"ך, אך הם הלב שלו.

 

ע"פ המקרא, רק את עשרת הדברות שמע עם ישראל בהתגלות ישירה.

רק עשרת הדברות נכתבו על לוחות הברית כ"מכתב אלוקים".

 

עשרת הדברות, השמורים בארון הברית ,הם שהפכו להיות המרכז של קודש הקודשים, המקדש וירושלים.

 

עשרת הדברות הם תמצית של כל התורה כולה, ומהווים את הגרעין הערכי שלו.

בספרות התורנית הענפה ישנן התייחסויות רבות לעשרת הדברות:

בתורה, בתלמוד, בהלכה, במוסר, במדרשי חז"ל, בפתגמים, בתפילה ובעולם הפיוט.

"פרויקט עשרת" גאה להציג מקבץ עשיר של כל אלו ועוד.

כאן תוכלו להוריד "קובץ העשרה תורנית" של כל דיבר בו תרצו להעמיק. 

bottom of page