top of page

פרוייקט המוסיקה של עשרת הדברות

פרוייקט עשרת הדברות העולמי תופס תאוצה

סרטוני הפרויקט

פרוייקט עשרת הדברות נוצר כדי לחבר את כל המעורבים בו סביב מכנה ערכי משותף מודעות אישית ועשיה חברתית.

הנשיא שמעון פרס מדבר על חשיבותן של עשרת הדיברות בטקס השבעתו לנשיא המדינה התשיעי.

טעימה מתוך חידון עשרת

פרוייקט המוסיקה של עשרת הדברות: קליפ מורחב.

פרויקט עשרת מארגן כל שנה כנס מנהלים. צפו בקליפ סיכום כנס המנהלים תשע"ה.

קיר עשרת בחטה"ב חשמונאים בבת-ים

bottom of page