מידעון כבד את אביך ואת אמך 

תמונה למחשבה

רעיונות לשיח ולפעילות ערכית לאור הדיבר שלנו

מערך ומצגת המשך לשעת חינוך לאור הדיבר שלנו

1/2

תמונה מהשטח

ציטוט להרחבה >

שווה ציטוט

ציטוט להרחבה >

2 שווה ציטוט