top of page

מידעון לא תשא 

משפחתי

סביב השולחן | נקודות לשיח משפחתי לאור הדיבר

  שמע בני מוסר אביך   | מה זה אומר "להיות אדם מוסרי"? הורים ישתפו את הילדים בשלושה כללי זהב להתנהגות מוסרית.

  אביר המוסר   | שתפו זה את זה בדמות שבעינכם היא מודל ומופת להתנהגות מוסרית וראויה. מה הופך אותה לכזו? איזו תחושה היא מעוררת בכם?

  לבחור בטוב   | שתפו זה את זה בדילמות מוסריות עמן התמודדתם בחיים. כיצד הכרעתם? האם נאלצתם לוותר על/להקריב דבר עבור בחירה מוסרית?

משימה משפחתית | חיים את הדיבר סביב המשפחה

  ולסיכום...   | כיוון שהדיבר "לא תשא" הינו הדיבר האחרון שלמדנו בתכנית, אפשר לשוחח על כך בסעודה משפחתית, כל אחד מבני הבית מתבקש לשתף- מהו הדיבר שמדבר אליו? ואיזה דיבר הוא מתחייב להקפיד עליו יותר החל מהיום?

להעמקה אישית 

bottom of page