top of page

מידעון לא תחמד

משפחתי

סביב השולחן | נקודות לשיח משפחתי לאור הדיבר

 לשמוח בחלקנו  | מהם הדברים הטובים והחזקים במשפחה שלנו? בבית שלנו? מהם הרגעים בהם כיף ונעים לנו יחד?

 תרבות המותגים   | האם גם אנחנו מכורים לתרבות המותגים? מה יש לנו בבית רק כי "לכולם יש"? כיצד אנחנו יכולים לצאת ממעגל ההשוואות לאחרים דרך "לא תחמוד"?

 המסיבה הכי הכי   | מה מוביל/הוביל אותנו בחגיגת בר/ת המצווה? האם הרצונות האישיים שלנו או "שיהיה יותר מכולם"? (מומלץ לצפות יחד בסרטון המצורף "תרבות הבת מצווש" ולראות את גלגולה של מסיבת בת המצווה מדור הסבתות עד לימינו)

משימה משפחתית | חיים את הדיבר סביב המשפחה

 זמן לומר תודה  | החל מהשבוע ,כל בני המשפחה לא מתלוננים ולא מקטרים על הבית ובני הבית!

טיפ- צרו צנצנת "מקום לומר תודה!" בו כל אחד ירשום את הנקודות הטובות שיש אצלנו בבית ובמשפחה. (מצורף סרטון להשראה)

להעמקה אישית 

bottom of page