top of page

מידעון לא תענה

משפחתי

סביב השולחן | נקודות לשיח משפחתי לאור הדיבר

 לא ליפול ברשת   | הילדים ישתפו את ההורים במקרים של בריונות ברשת/מילים פוגעניות שנתקלו בהן ומה זה עורר בהם. לאחר מכן דונו יחיד כיצד ראוי לנהוג בשימוש ברשתות החברתיות? מהם הכללים המנחים וקו הגבול אותו לא חוצים?

 חיים ומוות ביד הלשון   | הורים -שתפו את הילדים בחוויות מהחיים בהם ראיתם את השפעתה העצומה של מילה –לטוב או לרע- על היחסים עם הזולת. כמו כן שתפו במקרה בו מילה טובה שנאמרה לכם תרמה לכם רבות.

 כוחן של מילים  כמה כוח יש למילים כדי לגרום לנו צער - כמו בסרטון למטה. זה המקום לשתף זה את זה במקרים בהם פגעו בנו דרך מילים ומהי דרך ההתמודדות הטובה ביותר כדי להתגבר.

משימה משפחתית | חיים את הדיבר סביב המשפחה

 מקרר של מחמאות  |"לא פעם זה קשה אבל לרוב מילה טובה מיד עושה לי טוב- רק מילה אחת ,או שתיים לא יותר מזה" ("מילה טובה" /יהודית רביץ)

החל מהשבוע, כולם מרבים במילים טובות של עידוד, פרגון ומחמאות

טיפ- צרו לוח פרגונים על המקרר הביתי עליו תתלו פתקי מחמאה/תודה זה לזה.

להעמקה אישית 

bottom of page