Untitled-1.jpg

מידעון לא תגנב

תמונה למחשבה

רעיונות לשיח ולפעילות ערכית לאור הדיבר שלנו

מערך ומצגת המשך לשעת חינוך לאור הדיבר שלנו

1/1

תמונה מהשטח

יהי ממון חברך

חביב עליך כשלך

פרקי אבות, פרק ב

שווה ציטוט

ציטוט להרחבה >

2 שווה ציטוט

ציטוט להרחבה >

אם יגעת- אפילו לא מצאת- אל תאמין שלא מצאת , כי רגעי היגיעה הם גם רגעי המציאה

- הרבי מקוצק -