top of page

מידעון לא תנאף

משפחתי

סביב השולחן | נקודות לשיח משפחתי לאור הדיבר

  חברות נאמנה   | שתפו זה את זה בדמויות מחייכם שהוכיחו נאמנות אליכם, גם ברגעים הקשים. כיצד הרגשתם לנוכח גילוי נאמנות זה?

  נאמנות לערכים   | לאילו ערכים המשפחה שלנו נאמנה? באילו ערכים נדבוק בכל מחיר, גם כשקשה?

משימה משפחתית | חיים את הדיבר סביב המשפחה

  צופים יחד   | צפו יחד בסרטון המצורף "אהבה בת 75" . נסו לחשוב יחד- מהם המרכיבים של קשר כל כך משמעותי? מהו מקומה של הנאמנות בבניית קשר יציב ונצחי?

להעמקה אישית 

bottom of page