מידעון לא תרצח 

יעקב ראובן, שסבל בילדותו מבריונות מבני כיתתו (הוקרן עליו סרט במהלך הסדנא) 

פונה אליכם מורים והורים עם הכוונה לטיפול בילדים שחווים קושי כזה:

תמונה למחשבה

רעיונות לשיח ולפעילות ערכית לאור הדיבר שלנו

מערך ומצגת המשך לשעת חינוך לאור הדיבר שלנו

1/2

תמונה מהשטח

שווה ציטוט

ציטוט להרחבה >

2 שווה ציטוט

ציטוט להרחבה >