top of page

מידעון לא תרצח

משפחתי

סביב השולחן | נקודות לשיח משפחתי לאור הדיבר

  איזהו גיבור? הכובש את יצרו   | מתי הצלחנו להתאפק ולהמנע מאלימות? האם זה תרם לפתרון המחלוקת? האם להתאפק ולא להשיב אלימות זה לצאת "פראייר"? מה מרוויח אדם שיודע להתאפק בחיים?

  גשר לקשר   | כיצד ניתן לגשר על מחלוקות בצורה בריאה ובונה? הציעו מספר כללים.

  די לאלימות! חובת דיווח   | הורים ינחו את ילדיהם כיצד יש להתמודד במצב בו הם חווים אלימות רגשית/מילולית/פיזית וכיצד עליהם לנהוג כאשר הם עדים לאלימות כזו כלפי אדם אחר.

משימה משפחתית | חיים את הדיבר סביב המשפחה

  אילמות גורמת לאלימות   | נתרגל בבית תקשורת מקרבת כדרך לפתרון בעיות ומחלוקות. 

באם נוצרת מחלוקת נשתמש במשפטים הבאים:

"כואב לי ש..."

"אני פגוע כאשר את/ה ..."

"אני צריכ/ה שתדע/י לגבי ש..."

"הרבה יותר נעים לי כאשר את/ה ...."

נחפש פתרון ונתפשר אם צריך...וכמובן כמובן - נמנע לחלוטין מאלימות מילולית או פיזית בבית (ובכל מקום!).

להעמקה אישית 

bottom of page