top of page

מידעון זכור את

משפחתי

סביב השולחן | נקודות לשיח משפחתי לאור הדיבר

  להתנתק כדי להתחבר   | עד כמה אנחנו מכורים למסך (אייפון, טלוויזיה, מחשב)? כמה זמן אנו מקדישים לשיחה אמיתית בינינו? אילו כללים ננהיג בבית בנוגע לשהייה מול מסך כדי שנוכל באמת להתחבר?

  "לכה דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה"   (מתוך פיוט לשבת) | אילו מנהגים וטקסים מהמסורת היהודית אנו משמרים בבית? איזו חשיבות יש לכך בעינינו? הורים- שתפו את ילדיכם בזכרונות השבת בבית הוריכם. אילו מנהגים היו נהוגים בשבת? אילו מאכלים וניחוחות? מה היתה השבת בשבילכם כילדים? מה היא עבורכם היום?

"

אין צורך להיות ציוני או מדקדק במצוות בשביל להכיר ערך השבת... מי שמרגיש בלבו קשר אמתי עם חיי האומה, בכל הדורות, הוא לא יוכל בשום אופן לצייר לו מציאות עם ישראל בלי ''שבת מלכתא''.

אפשר לומר בלי שום הפרזה, כי יותר מששמרו ישראל על השבת שמרה השבת על ישראל ולולא היא שהחזירה להם את ''נשמתם'' וחדשה את חיי רוחם בכל שבוע, היו התלאות של ''ימי המעשה'' מושכות אותם יותר ויותר כלפי מטה, עד שהיו יורדים לבסוף לדיוטא התחתונה של חומריות ושפלות מוסרית ושכלית. ועל כן בודאי אין צורך להיות ציוני בשביל להרגיש כל הדר הקדושה ההיסטורית החופפת על ''מתנה טובה'' זו ולהתקומם בכל עוז נגד כל הנוגע בה.

(אשר גינצבורג, מראשי הציונות, מייסד זרם הציונות הרוחנית, בספרו "על פרשת דרכים")

"

משימה משפחתית | חיים את הדיבר סביב המשפחה

  משימת השבת!   | בשבת הקרובה עליכם הילדים להכין חלה מגניבה בצורת לוחות הברית (מצורף מתכון!) לצלם ולהעלות לפייסבוק של פרויקט עשרת.

כמו כן, הילד/ה המשתתפים בפרויקט עשרת ישתפו בסעודת שבת המשפחתית את בני המשפחה בחוויות ובתובנות שלהם מקבלת השבת שנערכה הכיתה במסגרת הפרויקט.

להעמקה אישית 

bottom of page