top of page

מידעון אנכי ה' אלוקיך

משפחתי

סביב השולחן | נקודות לשיח משפחתי לאור הדיבר

  "לתת את הנשמה ואת הלב"   | שתפו זה את זה בדוגמאות לנתינה שנעשתה בבית "מכל הלב" וללא כוונת תמורה. איך נתינה כזו משפיעה על האווירה בבית? על היחסים? חשבו על עוד צרכים שיש לבני הבית בהם ניתן להושיט יד ולסייע.

  לצאת ממצרים- לצאת מהצרות   | שתפו זה את זה במקרה בו הייתם במצוקה ובצרה ואדם אחר הבחין בכך והושיט לכם יד. שתפו במקרה הפוך בו אתם הייתם בצד ה"נותן". כיצד הרגשתם בכל אחד מן הצדדים?

משימה משפחתית | חיים את הדיבר סביב המשפחה

  מעגל נתינה   | ניצור בבית מעגל של נתינה, ללא התחשבנויות ומכל הלב. ניתן לתלות על המקרר "לוח נתינה" בו כל אחד מציין את הדברים שעשה למען אחרים בבית.
כמו כן ניתן לעשות זאת בצורה של "תעביר את זה הלאה" (ראו סרטון) כל מי שמקבל עזרה מבן משפחה צריך לעזור לבן משפחה אחר וכך נקבל שרשרת אינסופית של מעשים טובים בבית!

  משפחה 10   | נתארגן כמשפחה למעשה חסד מחוץ למשפחה (לדוגמא: נאתר ונאמץ קשיש בודד בשכונה, "ניקיון פסח" נרכז ונתרום ספרים, בגדים, צעצועים שאיננו צריכים יותר ועוד..)

להעמקה אישית 

bottom of page