מידעון לא יהיה

לך אלוהים אחרים

תמונה למחשבה

רעיונות לשיח ולפעילות ערכית לאור הדיבר שלנו

מערך ומצגת המשך לשעת חינוך לאור הדיבר שלנו

1/1

תמונה מהשטח

שווה ציטוט

ציטוט להרחבה >

2 שווה ציטוט

ציטוט להרחבה >