top of page
חוברת יוסי שחר-20.png

מידעון לא יהיה

לך אלוהים אחרים

Untitled-1.jpg

תמונה למחשבה

book3_020.jpg

רעיונות לשיח ולפעילות ערכית לאור הדיבר שלנו

מערך ומצגת המשך לשעת חינוך לאור הדיבר שלנו

1/1

תמונה מהשטח

החיים והמות נתתי

לפניך הברכה והקללה

ובחרת בחיים

- ספר דברים פרק ל -

שווה ציטוט

ציטוט להרחבה >

2 שווה ציטוט

ציטוט להרחבה >

אין הדבר תלוי אלא בי

-  תלמוד בבלי, מסכת עבודה זרה   -

bottom of page