top of page

משחק משפחתי

"עשרת הדברות"

הורים יקרים,

ילדכם שותפים השנה ב"תכנית עשרת הדברות" בה הם

מעמיקים בערכים חשובים הטמונים בעשרת הדברות.

אנו שוקלים לפתח משחק משפחתי.

ברצוננו לבצע סקר שוק לפני הפקתו.

אנא ענו על השאלון הקצרצר הבא, זה מאוד יעזור לנו.

תודה רבה!

השאלון בטעינה, אנא חכו 7 שניות. תודה

bottom of page